Общи условия

Други условия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ДАННИТЕ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При събиране на необходимите данни от нашите клиенти при регистрация, МАРИВ КОНСУЛТ ЕООД следва  принципите за съхранение на лични данни по действащия Закон за защита на личните данни. МАРИВ КОНСУЛТ ЕООД, работейки винаги в рамките на закона, запазва правото си да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на потребителите/посетителите на настоящата уеб страница.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3-ТИ КОМПАНИИ
МАРИВ КОНСУЛТ ЕООД не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на www.slimcitybg.com  и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.