Очакваме ви на Дермато-козметичния Симпозиум през март 2019